Compromís

El nostre compromís, és treballar conjuntament per a tu, el teu benestar, i el teu conciliació familiar. Perquè el teu familiar rebi l’ajuda que necessita en tot moment.

Perseguim que els nostres serveis siguin els millors per a vostè, àgils, agradables, eficients, humans, on vostè pugui sentir-se cuidat i respectat, mitjançant un tracte amable i un ambient confortable.

 

Compromís amb l’Excel·lència i la Innovació L’excel·lència per a nosaltres és oferir serveis eficients, amb mitjans tecnològics avançats, amb professionals altament qualificats, cuidant la seva seguretat i respectant el medi ambient. Entenem la innovació com la nostra capacitat d’adaptació als canvis de l’entorn des del punt de vista organitzatiu, tecnològic i investigador. El nostre compromís és afrontar aquests canvis amb dinamisme i creativitat per donar resposta a les necessitats dels ciutadans i de la comunitat.

Compromís amb els Professionals Estem compromesos en un projecte comú on caben les idees de tots, on es comparteix el coneixement i sabem aprendre i educar, on la investigació i el desenvolupament professional estan al nostre abast per seguir creixent junts. Per això treballem en equip afegint valor a l’organització, ajudant-nos a complir els nostres objectius, a conciliar la nostra vida professional i personal.

Compromís amb la sanitat pública Sabem que la sanitat pública és un dels èxits més importants de la nostra societat, pel que el nostre equip multidisiplinar estarà en contacte en tot moment amb el seu metge de capçalera, amb aquesta coordinació vam aconseguir el nostre objectiu, el seu benestar.

Compromís amb la Qualitat i amb la gestió ambiental Al Teu Costat, dins de la seva filosofia de treball sempre ha apostat per prestar un servei seguint els majors estàndards de qualitat.

En la nostra Política de Qualitat es descriuen els compromisos que assumeix l’organització a l’hora de prestar el seu servei domiciliari de qualitat, compromès amb la seguretat dels usuaris i els professionals i amb el medi ambient. A continuació s’adjunta la Política integrada de Qualitat per si vol consultar-la.